PS Přátelství 2017

Založena: v roce 1970, obnovená činnost 8. 3. 1990. Naše skupina nikdy nepřestala pracovat.

Počet členů: v současné době 90 – od 5 let do důchodového věku

Počet oddílů: 5 se všeobecným zaměřením

Oddíly mají dlouhodobou tradici, ale se změnou dětského obsazení (ukončení činnosti s odchodem ze ZŠ) své oddíly přejmenují.

Děti z oddílů se scházejí v klubovně, které říkáme Sedmička, protože má č. p. 7. Každý oddíl zde má svůj prostor k činnosti. Oddíly se scházejí pravidelně jednou týdně. Kromě toho pořádají víkendové akce buď v klubovně nebo na našem srubu v nedalekých Chvalkovicích. Je to srub, kde si děti vyzkoušejí život bez elektřiny a bez veřejného vodovodu, který nahrazuje místní potok Běluňka.  Někdy srub vymění za pohodlnější chatu MěÚ ve Vyhnánově. Samozřejmostí jsou jednodenní výlety do ZOO ve Dvoře Králové, do Ratibořic, na Čertovy Hrady a do blízkého okolí Jaroměře.

Oddíly se účastní různých akcí: Den Země, Dětský den, Bambiriáda, Ledová Praha, Celostátní setkání pionýrů, turnaj ve vybíjené, Květinový den – Den proti rakovině.

 

Celoroční práce je vždy zakončena pobytem na našem táboře ve Velkém Vřešťově. Vždy tomu tak nebylo. V roce 1970 se konal 1. ročník tábora Přátelství v Branžeži – Nové Vsi. Od té doby se tam tábory konaly každoročně. Vystřídalo se tam spousta dětí. Zlomový pro činnost tábora byl rok 2005, kdy jsme z této oblasti dostali výpověď. Důvodem bylo umístění tábora ve 2. zóně ChKO Český Ráj. Nepomohly ani protesty představitelů LČR, kteří se nás zastávali a argumentovali tím, že naše děti o přírodu pečují a rozhodně ji neničí. A tak tábor po 36. ročníku skončil.

Během 2 následujících let se nám podařilo získat a připravit nové tábořiště v obci Velký Vřešťov nedaleko Jaroměře, které je kapacitně stejně velké. Od roku 2007 Tábor Přátelství opět pokračuje a navázal na předchozí tradici.

Branžež

Něco o historii: Tábor Přátelství v Branžeži začínal tím, že skupina 80 lidí přijela na místo, o kterém by nikdo neřekl, že tam bude tábor. Nákladní auta přivezla táborový materiál a během 2 dnů vyrostlo kompletní stanové městečko pro 150 osob. Během prázdnin se děti vystřídaly na 3 turnusech. Jezdily tam i děti ze zahraničí. Prožily krásná dobrodružství v borových lesích a romantických skalách. Děti získaly kladný vztah k přírodě, naučily se jí vážit, pomáhaly s výsadbou stromků a stalo se párkrát, že v obdobích velkého sucha zabránily lesním požárům. Nezanedbatelné jsou i vztahy mezi dětmi a vedoucími. Na táboře vznikají často velmi pevná přátelství.  Všem se nám toto místo usadilo v srdcích. Na konci prázdnin vedoucí za pomoci rodičů všechno zbourali a uklidili. Nikdo by nepoznal, že tam stál tábor, vše bylo v původním stavu.

 

Velký Vřešťov

1. ročník tábora ve Vřešťově  ověřil naši připravenost, odolnost fyzickou a psychickou a na rozdíl od dešťových kapek naše nálada nepadala. 14 dní z třínedělního tábora propršelo. Jiné boty než holínky se nedalo vzít na nohy, protože z louky se stalo jedno velké bahniště. Při běžné činnosti s dětmi vedoucí stíhali stavět štěrkové chodníčky, sušit děti a uklidňovat rodiče.

1. ročník nás poučil, proto jsme se na další ročník připravili: všechny objekty se pospojovaly štěrkovými nebo dlážděnými chodníčky z darované dlažby. Před stany se vyrobily dřevěné rohože. Postupně za pomocí dotací z města Jaroměř a Královéhradeckého kraje a za vydatné pomoci rodičů, prarodičů a kamarádů stále budujeme a zvelebujeme naši táborovou základnu.

Na prostředí nového tábora jsme si museli zvyknout. Na rozdíl od Branžeže, kde byl velký prostorový rozptyl, jsme se objevili v prostoru omezeném soukromými pozemky. Zaměřili jsme činnost víc na pozemek tábora a chodili do vzdálenějších lesů.

Každý rok máme táborovou hru a vymýšlíme, v co se proměníme. Tak se na táboře střídají námořníci, pohádkové bytosti, čarodějové, sportovci, pralidé, indiáni, lidé žijící v neolitické vesnici, rytíři a princezny, …

Co nám práce dává a bere

Práce s dětmi vedoucí musí bavit, jinak by ji nemohli vykonávat. Těšíme se na společné tábory. Jakmile jeden skončí, plánujeme další, vymýšlíme jeho zaměření, přemýšlíme o vylepšení. Máme se vzájemně rádi, pomáháme si, scházíme se i bez dětí na různých akcích. Po roce strávených v zaměstnání je práce s dětmi osvěžujícím rozptýlením.

Problém je pouze s uvolňováním vedoucích. Všichni naši vedoucí jedou  na tábor, kde si rozhodně moc neodpočnou, ve své dovolené. A to je zaměstnavatel nechce pustit mimo závodní dovolenou. Stává se, že vedoucí musí z tábora kvůli zaměstnání, odjíždět.

Naše činnost je zaměřena na celoroční práci s dětmi všech věkových kategorií. Oddíly se setkávají na pravidelných schůzkách v klubovně, v parku či na hřišti. Klubovna se nachází v Havlíčkově ulici v Jaroměři, kde za nepříznivého počasí hrajeme hry nebo plánujeme program víkendových akcí. Celoroční zábava je doplněna jednodenními i vícedenními akcemi. Na akce jezdíme nejraději na náš srub ve Chvalkovicích. Tam jsme jako zlatokopové, cestovatelé vesmírem nebo lovci mamutů zažili spoustu krásných a nezapomenutelných chvil.

Za celoroční „práci" je nám všem odměnou společný letní tábor, který se po dlouhá léta konal na Branžeži v Českém ráji. Poslední roky již jezdíme na nové, stejně pěkné místo, ve Velkém Vřešťově.

Naším hlavním cílem je, aby děti zažily spoustu pěkných okamžiků, aby rády vzpomínaly na chvíle strávené v oddílech, ale také to, aby se naučily kamarádství, měly kladný vztah k přírodě a zažily něco nového. Proto se snažíme naučit je co možná nejvíce her a praktických dovedností, jako je například lukostřelba, práce s kůží, dřevem či keramikou atd. ...

 

Podpora

Město Jaroměř

Činnost PS finančně podporuje Královéhradecký kraj a MŠMT

kralovehradecky-kraj

msmt

Info o skupině

Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Přátelství
nám. Československé armády 18
551 01 Jaroměř
IČ: 62727559

Adresa na tábor:

Tábor Přátelství Jaroměř
544 54 Velký Vřešťov

 

Přihlášení